Tisztelt Látogató!

Üdvözöllek az oldalamon!

 

Szeretettel köszöntöm azokat, akik társamul szegődnek e-honlap látogatóiként az igaz tények fáradságos kutatásában. Orwell nyomán én is vallom, hogy ’az általános megtévesztés idején forradalmi tett az igazság kimondása’. Őszintén szeretem és tisztelem az embereket, különösen barátaimat, kisebb és nagyobb családom, a magyar és az amerikai nemzet tagjait, de még náluk is előbbre-valónak tartom az igazság feltárását és megalkuvás-mentes kimondását, hiszen erre tettem rá az életemet. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik ebben a törekvésemben mellém álltak, támogattak és ma is segítenek, mindenek előtt Magyar Róbertnek, Tőke Péternek, Beck Györgynek és Gerhardt Norbertnek. De azért is hálás lehetek, mert még hosszan sorolhatnám más segítőtársaim neveit is.

Ezért gondolom úgy, hogy lesznek olyanok, talán nem is kevesen, akiknek örömet okoz ez a honlap. Azt tartottuk szem előtt, hogy minél több igazságkereső honfitársunk gyorsan hozzájuthasson a számára valóban fontos információkhoz. Olyan világtörténelmi korszakban élünk, amikor kiéleződött a küzdelem a Jó és a Gonosz, az Élet-megmaradásának és a Halál-kultúrájának a kozmikus erői között. A magyar nemzet is történelme talán legnehezebb küzdelmét vívja fennmaradása érdekében. Ezért van szükség pontos helyzetismeretre, és a kivezető utak megtalálására. Van kiút a kamat-mechanizmussal működtetett pénzuralmi világrendből, megőrizhetjük utódainknak őseink földjét. De ehhez ismerni kell a pénzrendszer, a gazdaság, a társadalom és a kultúra összefüggéseit. Ehhez kíván hozzájárulni ez a honlap, amelyen elolvasható eddig megjelent 12 könyvem teljes szövege, és meghallgatható elhangzott előadásaim többsége is. Más írásaimból is található válogatás.

Hamarosan létrejön az az alapítvány is, amely szervezettebb formában is segíti majd annak az értékrendnek és gondolkodásmódnak a továbbélését, amelyet e honlap létrehozói a magukénak vallanak. Bízunk abban, hogy sokan mellénk állnak a magyar nemzet és az emberiség megmaradása érdekében, hogy az Élet erői diadalmaskodjanak a pusztulás, az elmúlás erői felett. A Jó Isten áldása legyen Mindnyájunkon!

Drábik János